День Місцевого Самоврядування в Україні

День місцевого самоврядування в Україні

7 грудня щорічно відзначається День місцевого самоврядування. Саме цього дня, 7 грудня 1990 року, Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про місцеве самоврядування”.

День місцевого самоврядування – це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців.

Проте сьогодні хотілося б зосередитись не на історичному аспекті розвитку народовладдя, а на реалізації тих можливостей, які гарантуються чинною Конституцією та наявною законодавчою базою. На жаль, змушені констатувати, що незважаючи на спроби України робити певні кроки у напрямі реформування місцевого самоврядування, багато проблем, пов’язаних із здійсненням громадами своїх повноважень, залишаються, по суті, не вирішеними. Слід зазначити і те, що до цього часу в Україні не виконується значна частина вимог і принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування. Чинний текст Конституції України містить деякі протиріччя та припускає різні трактування, які стосуються адміністративно-територіального устрою і організації місцевого самоврядування демократичної держави. Проте, поки що не дуже помітно бажання законодавчого органу вирішувати ці питання.

Разом з тим, різноманітні, але не завжди обґрунтовані концепції розвитку з’являються і змінюються залежно від результатів чергових виборів та приходу чергової владної команди. Зміни до законів про місцеві органи влади та устрій місцевого самоврядування взагалі ведуть нас у зворотній бік від Європи, оскільки фактично консервують нинішню недієздатність системи місцевої влади. Замість системного оновлення законодавства, доведення його до вимог Європейської Хартії, законодавчого забезпечення стратегічного розвитку країни, знову бере гору політична доцільність. Це свідчить про те, що на цей час у політикуму відсутнє стратегічне бачення розвитку країни, трансформації системи публічної влади загалом та місцевого самоврядування зокрема. Також не має політичної волі та бажання здійснювати справжні реформи, а не імітувати їх.

Як не дивно, але місцеве самоврядування чомусь залишилося поза широкою громадською та фаховою дискусією на предмет його подальшої розбудови та вдосконалення. Люди, як завжди, відсторонені від участі у цьому процесі. Разом з тим людей цікавлять проблеми сьогодення: житлово-комунального господарства, шляхів, транспорту, медичного і побутового обслуговування, росту цін. Тобто усе, що визначається як рівень і якість життя. Саме ці питання і покликана вирішувати місцева влада. Ніякі макроекономічні показники не можуть вважатися ефективними, якщо вони не трансформуються у підвищення стандартів життя безпосередньо на місцях.

На жаль, на цей час, ситуація в системи місцевого самоврядування складається не на користь людям і державі, а саме:

Люди відсторонені від здійснення влади, не приймають безпосередньо участь у прийнятті рішень місцевого значення і саме це – велика проблема як громадян так і держави.

Яким чином можна докорінно виправити ситуацію в Україні ?

Що може змінити пересічний громадянин, член територіальної громади у себе в селі або місті, на що і як може вплинути?

Виявляється що може, якщо буде знати та користуватися Конституцією України, Європейською Хартією про місцеве самоврядування, Додатковим протоколом до Європейської Хартії, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про органи самоорганізації населення», а також «Положенням про Загальні збори громадян за місцем проживання» і Статутом територіальної громади.

Після ознайомлення та усвідомлення цією базовою правовою основою, яка стосується питань місцевого самоврядування, з’являється відповідь на питання – що може змінювати пересічний громадянин та як можна впливати на життєдіяльність села або міста.

А головне – як здійснювати владу безпосередньо у відповідності до норм прямої дії – Конституції України.

Для прискорення процесу всеобучу треба відкривати в кожній адміністративно-територіальній одиниці інформаційно-навчальні центри для громадян, членів територіальних громад, сільських та селищних голів, а також депутатів де разом вивчати чинне законодавство України особливо що стосується місцевого самоврядування де з’являться відповіді на важливі питання сьогодення, наприклад :
що означає термін самоврядування, що таке само організуватися, самовизначитися, як провести збори громадян, обрати ініціативну групу, яка в подальшому буде займатися підготовкою проведення Загальних зборів громадян за місцем проживання, оформити Протокол зборів, надати Повідомлення органам державної влади і органам місцевого самоврядування.

Хто ж може і мусить змінити ситуацію?

Той, хто став на шлях відновлювання та зміни життя на краще, той, хто конституційно в правовому полі почне шукати відповіді на питання: що робити, як робити, з ким робити ? Відповідь в кожному з нас!

Почни з себе!

1. Відкрий основний Закон України – Конституцію України !

2. Прочитай та зрозумій, що Конституція написана для тебе, для кожного з нас.

Конституція України.

Ст. 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Ст.7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Ст. 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу.

Ст. 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Також права на участь у справах органів місцевого самоврядування здійснення нам гарантує «Європейська хартія місцевого самоврядування»

«…враховуючи, що право громадян на участь в управлінні державними справами є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма державами – членами Ради Європи,

переконані в тому, що це право найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні, переконані в тому, що існування місцевих властей, наділених реальними функціями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянина управління, особливо це важливо, якщо ознайомитися з наступним документом:

Додатковий Протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування.

Право участі у справах органу місцевого самоврядування означає право вживати рішучих заходів для визначення або впливу на здійснення повноважень органу місцевого самоврядування».

Враховуючи все вищеозначене можна зробити висновок, що прав на прийняття безпосередньої участі кожного громадянина у справах держави з питань місцевого самоврядування достатньо, але як їх використовувати на користь собі і державі – цьому треба навчитися.

Ініціативна група громадян, членів територіальних громад м. Харкова та Харківської області, яка була утворена на Зборах громадян 21.05.2015р. розробила концепцію розбудови системи місцевого самоврядування в Україні на прикладі Харкова та Харківській області.

Самоорганізація громадян за територіальною ознакою на адміністративно-територіальних одиницях Харківської області:

На кожній адміністративно-територіальній одиниці( населеному пункті) необхідно провести загальні збори громадян за місцем проживання (села, селища, міста, р-ну міста) прийняти та затвердити Статут територіальної громади відповідної адміністративно-територіальної одиниці, оформити майнові стосунки на право володіння спільним неподільним майном та утворити органи місцевого самоврядування, тобто побудувати у повному обсязі місцеве самоврядування у відповідності до норм прямої дії – Конституції України, Європейської Хартії місцевого самоврядування та діючого законодавства України.

Завдяки принципам децентралізації і субсидіарністі, територіальна громада самостійно вирішує питання місцевого значення та здійснює місцеве самоврядування у відповідності до норм прямої дії – Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме: «управляє майном, що є в комунальній власності; затверджує програму соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання; затверджує бюджет міста…» та контролює його розподіл (ст. 143 Конституції України).

Виконувати ці повноваження територіальну громаду зобов’язує Конституція України, ст. 6 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», в якій територіальна громада визначена первинним суб’єктом місцевого самоврядування, а в ст. 2 Цивільного Кодексу України територіальна громада визначена як суб’єкт публічного права.

Треба зазначити, що оформлення територіальних громад районів у місті, як первинних суб’єктів місцевого самоврядування, повинно відбуватися не механістично, внаслідок дій законодавчих положень, а добровільним волевиявленням людей, громадян України, членів відповідних територіальних громад районів міста.

Для цього необхідно :

1. Проінформувати громадян України, членів територіальних громад районів міста Харкова про їх Конституційні права та можливості щодо утворення ініціативних груп та Органів самоорганізації населення як представницьких органах місцевого самоврядування, для чого задіяти всі наявні можливості ЗМІ та інші комунікаційні засоби.

2. Відкрити інформаційно-навчальні центри у кожному районі та почати проводити постійну роз’яснювальну роботу з громадянами, членами відповідних територіальних громад з метою надання правдивої інформації щодо функціонування місцевого самоврядування, надавати організаційно-правову, методичну та практичну допомогу з питань реалізації Конституційних прав людини і громадянина, члена територіальної громади в частині розбудови місцевого самоврядування на рівні будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів та району.

3. Включитися всім представницьким органам державної влади, місцевого самоврядування, депутатам усіх рівнів, громадським діячам, науковцям, громадським організаціям, підприємцям, фахівцям усіх напрямків і особливо тим, хто розуміє суть місцевого самоврядування та важливість цього процесу, який виведе нашу державу Україна на рівень дійсно Європейський, із точки зору реалізації своїх прав кожного громадянина України на місцеве самоврядування, а також утворить умови для розвитку місцевих громад – локальних структур адміністративно-територіальних одиниць як первинних суб’єктів місцевого самоврядування.

Стратегічна мета кожної територіальної громади як первинного суб’єкту місцевого самоврядування – визначення, оформлення та колективне управління спільним майном

Залучення людей до процесу прийняття рішень на місцевому рівні надає політичну та економічну стабільність, а це, в свою чергу, спокій у громадянському суспільстві. Це шлях до єдності і порозумінню громадян між собою, та між народом та органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а фактично це і буде виконані умови спільного договору громадян України – Конституції України.

День професійного свята – приємна мить, проте після неї настають значно довші будні з їх тривогами, труднощами, успіхами і невдачами.

Хотілося б від усього серця побажати всім, хто працює на благо територіальних громад, відстоює їх потреби та інтереси, міцного здоров’я, щастя й непохитної віри у щасливе майбутнє України. Нехай день 7 грудня об’єднає у спільному прагненні зробити наші міста, села і всю Україну щасливими й багатими. Нехай цей урочистий день додасть усім вам сил і наснаги на добрі справи, впевненості у майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності задля добра і благополуччя Українського народу.

Ніхто нам не побудує державу, коли ми самі собі її не збудуємо і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути.

Розбудова України – це спільне завдання для нас громадян України, членів територіальних громад!

Висновок простий: у нас є всі можливості впливати на своє життя та змінювати його на краще, треба навчитися на місцевому рівні здійснювати владу безпосередньо!

Зроби собі подарунок до дня місцевого самоврядування – придбай Конституцію України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Органи самоорганізації населення», пізнай свої права та можливості в системі місцевого самоврядування та починай міняти своє життя на краще разом з людьми.

Все робимо з людьми та для людей !

Живемо за Конституцією !!!

07.12.2016р. м. Харків

Громадянський рух «Живемо за Конституцією»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *