Хто такий народний депутат України?

Народним депутатом України може бути громадянин України який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу в проживає в Україні протягом останніх п’ять років. Депутат здійснює свої повноваження на постійній основі.

Народний депутат України – обраний представник Українського народу у Верховну Раду України і уповноважений здійснювати свої повноваження, протягом строку.

Народний депутат України відповідальний за свою діяльність перед Українським народом.

Не може бути депутатом громадянин який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в законному порядку.

Присяга народного депутата України

Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:

Верховна Рада України

ПРИСЯГА

“Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників”.

Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом. 

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандату.

Відповідальність народного депутата

Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України.

У своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися:

  • загальновизнаних норм моралі;
  • завжди зберігати власну гідність ;
  • поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян;
  • утримуватися від дій, заяв чи вчинків, що компроментують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

 

Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнанним нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства.

 

Звання народного депутата із зазначенням порядкового номера скликання Верховної Ради України зберігається за ним довічно.

Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до юридичної відповідальності, затримані чи заарештовані.

 

Депутат не може мати іншого представницького мандату, бути на державній службі, займатися іншою оплачуваною діяльністю або підприємницькою, обіймати інші оплачувані посади, входити до складу керівного органу, чи наглядової ради підприємства або організації що має на меті прибуток.

Склад Верховної Ради України

Конституційний склад Верховної Ради України – 450 народних депутатів України, які обираються но основі загального, рівного, і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

Права народних депутатів України

Народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій припинити такі порушення.

Народний депутат України користується правом невідкладного прийому з питань депутатської діяльності керівниками та іншими посадовими особами органами державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

Народний депутат діючого скликання при пред’явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи, та організації розташовані на території України. Вимоги про пред’явлення чи оформлення інших документів, а також особистий огляд народного депутата, огляд та перевірка його речей забороняються.

Народний депутат  має право брати участь у розгляді в органах державної влади і органах місцевого самоврядування пропозицій та вимог виборців. У разі  необхідності залучати до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, які надійшли на його ім’я, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій.

Депутатський запит

Депутатський запит – це вимога народного депутата до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.

Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

Президент України, керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до яких звернуто запит, зобов’язані повідомити народного депутата України про результати його запиту.

Відповідь на депутатський запит внесений народним депутатом, надається Голові Верховної Ради України, і народному депутату який його вніс. 

Якщо групою депутатів то першому хто поставив підпис. 

Народний депутат України має право брати безпосередньо участь у розгляді внесеного ним запиту.

Депутатське звернення

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових  осіб, керівників підприємств, установ і організацій здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

Народний депутат має право на депутатське звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх  посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, об’єднань громадян з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань.

Народний депутат , який направив звернення, може бути присутнім при його розгляді, про що він повідомляє відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, яким адресоване депутатське звернення. Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата, зобов’язана завчасно, але не пізніше ніж  за день повідомити народного депутата про час і місце розгляду звернення.

Народний депутат зобов’язаний

Дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави, додержуватися Конституції України та інших законів України, додержуватися присяги народного депутата.

Бути присутнім  та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано.

Особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами. 

Виконувати доручення Верховної Ради України, відповідного комітету, депутатської фракції, або тимчасової слідчої комісії, до складу який його вибрано.

Взаємовідносини народного депутата з виборцями

Народний депутат обраний в одномандатний виборчий округ, зобов’язаний підтримувати зв’язок з виборцями свого округу.

Народний депутат обраний в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють зв’язок з виборцями, які мешкають на території України.

Проводить особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України для роботи з виборцями.

Постійно підтримує зв’язки з виборцями, вивчає громадську думку, потреби і запити населення  розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги у разі необхідності повідомляє про них Верховну Раду України та її органи, вносить пропозиції та вживає в межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. 

Інформує виборців про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації.

Повноваження народного депутата України

Повноваження народного депутата починаються після складення ним присяги на вірність України перед Верховною Радою України з моменту скріплення  присяги особистим підписом під її текстом.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

  1. складення повноважень за його особистою заявою;
  2. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
  3. визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
  4. припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;
  5. смерті.

Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.

Якщо вам цікаво дізнатись більше про можливості співпраці зі своїми представниками – народними депутатами України – звертайтесь до Школи Конституції

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *